Szensztackie Siostry Maryi


Naszą parafię odwiedziła siostra Kornelia ze zgromadzenia Szensztackich Sióstr Maryi. Jej misja apostolska jest realizowana poprzez pracę formacyjną wśród świeckich, szczególnie dziewcząt, kobiet i rodzin. Ruch szensztacki czci bowiem Maryję jako Matkę i Wychowawczynię. Jej tytuł Trzykroć Przedziwnej odnosi się do Trójcy Świętej i przypomina o tym, że Maryja jest córką Boga Ojca, Matką Syna Bożego i Oblubienicą Ducha Świętego.

Siostry są kustoszkami czterech sanktuariów: w Otwocku-Świdrze, w Winowie (Opole), na Górze Chełmskiej w Koszalinie i w Bydgoszczy.

Zachecamy do pielgrzymowania do tych miejsc. Modląc się w sanktuarium szensztackim można wyprosić sobie i innym wiele łask, a szczególnie trzy łaski pielgrzymkowe:
– zadomowienia w Sercu Bożym,
– wewnętrznej przemiany,
– zapału apostolskiego w dawaniu świadectwa o Chrystusie.

Źródła:

http://siostry.szensztat.pl/sanktuarium

https://opoka.org.pl/biblioteka/T/TS/echo201842_nawiedzenia.html

© 2024 Parafia Trójcy Świętej w Rudyszwałdzie . Powered by WordPress. Theme by Viva Themes.