Adwent…czas oczekiwania, nawrócenia, nadziei


W odpowiedzi na głos: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego powracamy do konkretów adwentowych i rozważamy je w powiązaniu z postawą: nie odkładaj.

1. Nie odkładaj codziennej lektury Pisma Świętego. Jeśli się uprzesz, zdołasz znaleźć na to czas. Zacznij od dziś!
2. Nie odkładaj częstego udziału w Eucharystii, pełnego udziału we Mszy Świętej (z Komunią Świętą) – może nawet codziennie.
3. Nie odkładaj sakramentu pokuty, przynajmniej raz w miesiącu.
4. Nie odkładaj modlitwy myślnej. Nie odkładaj adoracji Najświętszego Sakramentu! Przy dobrej woli można znaleźć trochę czasu, by adorować Pana (po pracy czy przed pracą, zwłaszcza, gdy kościół jest blisko).
5. Nie odkładaj postu, umartwienia ciała, zmysłów. Nie odkładaj dobrych czynów, by wynagradzać Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy własne i za grzechy innych, za grzechy i zbrodnie całego świata.
6. Nie odkładaj codziennego różańca. Odmawiaj przynajmniej jedną tajemnicę różańcową dziennie. O ile to możliwe, niech to będzie różaniec odmawiany we wspólnocie rodzinnej, czy innej. We wspólnocie ta modlitwa nabiera szczególnego znaczenia, większej mocy, staje się głosem Kościoła i całej ludzkości.
7. Nie odkładaj decyzji i włącz modlitwę Anioł Pański do codziennego odmawiania. Najlepiej trzy razy dziennie: rano, w południe i wieczorem.

Dziś Pan prosi: nie odkładaj nawrócenia, nie odkładaj przygotowania drogi!
Czekaj na Pana!
Tych siedem adwentowych konkretów – przyrzeczeń miejmy zawsze przed oczyma i nie odkładając, zaraz przystąpmy do ich codziennej realizacji.
Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas
A my?
Przygotujmy wielkie rzeczy dla Pana, czyli wielką miłość w prostych codziennych sprawach. W każdej sytuacji winniśmy się modlić i czynić dobro.

Wytrwałości w realizacji adwentowych postanowień życzy Wasz ksiądz proboszcz.

© 2023 Parafia Trójcy Świętej w Rudyszwałdzie . Powered by WordPress. Theme by Viva Themes.