Oddajmy hołd wcielonemu Słowu


Ujrzeliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy złożyć pokłon Panu (Mt. II,2b)

Za przykładem papieża seniora Benedykta XVI, chciejmy celebrować Narodzenie Pańskie:

Idąc za Bożym światłem, wspólnie oddajecie hołd wcielonemu Słowu, które objawiło się narodom. Niech ten orszak będzie znakiem jedności rodzin i społeczeństw w codziennym poszukiwaniu Chrystusa i w dawaniu współczesnemu światu świadectwa o Jego miłości. Niech Bóg wam błogosławi!

© 2020 . Powered by WordPress. Theme by Viva Themes.