Chrystus prawdziwie Zmartwychwstał! Alleluja!


Niech ta wiara krzepi nas i pozwoli radośnie obchodzić uroczystą pamiątkę zmartwychwstania, niech jednoczy Wasze serca przy prawdzie Chrystusowej – drodzy Parafianie. Życzę aby w rodzinnym przeżywaniu tego błogosławionego świętego czasu, stanął pośrodku Was Zmartwychwstały Chrystus i wlał w Wasze serca miłość, wiarę, nadzieję i optymizm na lepsze jutro. Życzę Wam wzajemnej miłości i poszanowania. Życzę ewangelicznej radości. Niech ta radość przenika każdy dzień Waszego życia.
ks. Paweł

© 2020 . Powered by WordPress. Theme by Viva Themes.