Pożegnanie śp. ks. prałata Adama Igielskiego


Do wieczności odszedł ks. prałat Adam Igielski ur. 4.07.1929 r. w Tuchowie. Wyświecony na kapłana 21.06.1954 r. w Opolu. Proboszcz Parafii w Rudyszwałdzie od 29.08.1992 r. do 19.08.2004 r.

Symboliczne pożegnanie Księdza miało miejsce w środę 15 kwietnia. Doczesne szczątki złożono na parafialnym cmentarzu.

Módlmy się o wieczny odpoczynek dla Niego.
Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, kapłan Adam, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

© 2020 . Powered by WordPress. Theme by Viva Themes.