Zmiany dotyczące obowiązujących obostrzeń


Zgodnie z najnowszym Dekretem Biskupa Opolskiego z dniem dzisiejszym tj. 17 maja postanawia się:

1) W naszym kościele mogą znajdować się wewnątrz 34 osoby (bez posługujących i kapłana). Pozostali wierni mogą uczestniczyć na zewnątrz z zachowaniem zasady dystansowania się. Bardzo prosimy o przestrzeganie tej zasady.
2) Wszyscy ministranci podejmują służbę wg zasad ustalonych przed epidemią.
3) Wszyscy wierni muszą zasłaniać usta i nos maskami.

© 2021 . Powered by WordPress. Theme by Viva Themes.