Zakrywanie ust i nosa


W nowo wydanym dekrecie Biskupa Opolskiego wiernym w dalszym ciągu przypomina się:
(…) Zobowiązuję wiernych do zakrywania ust i nosa w obiektach kultu religijnego częścią odzieży, maską, maseczką bądź przyłbicą podczas trwania obrzędów liturgicznych. Dotyczy to również usługujących. Z tego obowiązku wyłączeni są jedynie duchowni oraz ci, którym zezwalają na to odrębne przepisy państwowe. Przystępujący do Komunii świętej winni mieć w każdym przypadku odsłonięte usta. Przypominam, że wierni mają prawo przyjmować Komunię świętą zarówno do ust, jak i na rękę, w postawie klęczącej albo stojącej.

Źródło:
www.diecezja.opole.pl

© 2021 . Powered by WordPress. Theme by Viva Themes.