50-lecie Diecezji Opolskiej


W minionym tygodniu Biskup Opolski Andrzej Czaja przedstawił plan obchodów Roku Jubileuszu 50-lecia Diecezji Opolskiej. Jubileusz ten – przypadający właśnie teraz – będzie przeżywany pod hasłem
Bliżej Boga-Człowieka.
Znakiem przewodnim jubileuszu jest obraz krzyża, będącego pamiątką daru Biskupa dla młodzieży, z okazji tygodnia misyjnego Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.
50-lecie Diecezji Opolskiej
Tym samym Ksiądz Biskup przypomina nam o realizacji konkretnego zadania w życiu każdego chrześcijanina: „(…) zjednoczenia z Bogiem, podążania razem i wiernie za Jezusem, tworząc otwartą i służebną wspólnotę wiary.” Jubileusz przeżywany w tym duchu, ma nas skłonić tak do wdzięczności Boskiej Opatrzności za to, co jest naszym wspólnym dobrem i dziedzictwem, jak i do spoglądania w przyszłość, zwłaszcza na młode pokolenie, z wielką troską o rozwój wiary w nim.

Poniżej przedstawiono najważniejsze wydarzenia obchodów:
14 kwietnia – Inauguracja Roku Jubileuszu 50-lecia diecezji (Msza Krzyżma w katedrze)
26 czerwca – Centralne obchody jubileuszu (Góra Świętej Anny)
28 czerwca – 50. rocznica utworzenia diecezji opolskiej (Msze św. w katedrze i w parafiach)
20 listopada – Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata oraz zakończenie Roku Jubileuszu 50-lecia Diecezji

© 2024 Parafia Trójcy Świętej w Rudyszwałdzie . Powered by WordPress. Theme by Viva Themes.