Ofiarowanie Pańskie


Od tego wszystko się zaczyna –
Bóg nam darował swego Syna,
a potem jak tradycja każe –
Józef z Maryją niosą w darze

Maleńkie Dziecię do świątyni…
Podążmy dzisiaj razem z Nimi
z jasną gromnicą w każdej dłoni –
i niech jej światło nas ochroni przed złem

i niechaj rozpromieni
ciemne zaułki całej ziemi,
by wreszcie oczu zdjąć zasłonę,
i wraz ze starcem Symeonem

ujrzeć w Dzieciątku tym Mesjasza –
w Nim siła i nadzieja nasza –
„Światło na oświecenie pogan” –
patrzeć na Niego – to widzieć Boga

Ewa Jarosz

Link do materiałów dla Dzieci Maryi: Dzieci Maryi (2 lutego)

© 2024 Parafia Trójcy Świętej w Rudyszwałdzie . Powered by WordPress. Theme by Viva Themes.