Zmartwychwstał Pan


Wesoły nam dzień dziś nastał, którego z nas każdy żądał. Tego dnia Chrystus zmartwychwstał, Alleluja, Alleluja!

W tym radosnym dniu Zmartwychwstania Jezusa chciałbym otoczyć modlitwą i życzeniami wszystkich parafian, a także tych, którzy w jakikolwiek sposób wspierają naszą wspólnotę parafialną. Życzę wszystkim, by Chrystus Zmartwychwstały był Panem i Królem waszych serc. Bo tylko On może nadać sens naszemu życiu. Życzę, aby moc Chrystusa Zmartwychwstałego odradzała Wasze codzienne życie, aby w nim było więcej miłości, pokoju i radości. Życzę, abyście potrafili być świadkami Zmartwychwstałego Chrystusa w dzisiejszym świecie, byście oznajmili swym życiem, że „Pan rzeczywiście zmartwychwstał”. Alleluja!
ks. Proboszcz Paweł Chlipała

© 2023 Parafia Trójcy Świętej w Rudyszwałdzie . Powered by WordPress. Theme by Viva Themes.