W Trójcy Jedyny, Prawdziwy


Prawda o Trójcy Świętej jest tajemnicą, wielką tajemnicą. Chrześcijanin nie może jej ogarnąć rozumem, ale przyjmuje ją i wyznaje. Dla świętego Augustyna tajemnica nie jest czymś czego nie można zrozumieć, ale to coś czego człowiek nigdy nie skończy poznawać. Bóg wprowadza nas w swoją tajemnicę i pragnie, by się do Niego zbliżać, poznawać Go.
Łacińskie przysłowie mówi, że wszystko co złożone z trzech jest doskonałe. Wspomniany święty opisuje Trójcę Świętą tymi słowami: „Nie więcej Ich, jak trzech. Jeden miłujący Tego, który zeń się rodzi. Drugi miłujący Tego, z którego się rodzi. Wreszcie sama Miłość”. Bóg nigdy nie jest sam. W Bogu odwiecznie jest wzajemność, inność i jedność – jednym słowem miłość.

Obchodząc odpust parafialny, chciejmy motywować się do głębszego poznania Trójcy Świętej. Niech to Święto – obchodzone w kościele katolickim już niemalże od 700 lat – będzie dla nas czasem jedności z Bogiem.

Źródła:

https://niezbednik.niedziela.pl/artykul/906/O-Trojcy-Swietej—milczec-czy-mowic

https://opoka.org.pl/biblioteka/P/PR/idziemy201126_kowalczyk

materiały wydawnictwa JUT

© 2022 Parafia Trójcy Świętej w Rudyszwałdzie . Powered by WordPress. Theme by Viva Themes.