Msza Święta Dożynkowa


Jak co roku w Naszej Parafii dziękowaliśmy Panu Bogu za plony ziemi oraz trud pracy rolników. Nie zapominajmy o modlitwie za tychże właśnie. Módlmy się także za osoby cierpiące z powodu ubóstwa i wojny, aby nie zabrakło chętnych gotowych nieść im pomoc.

„Bądź pozdrowiona, ziemio rodząca,

z dobroci Boga świat odradzająca

tonami zboża, chlebnymi kłosami,

wstęgami rzek, wonnymi lasami. (…)

Bądź pozdrowiona sadów mrokiem,

śpiewem pszczół roju, zachwyconym wzrokiem,

pięknością kwiatów, tęczą na niebie

i moim sercem bijącym dla ciebie” 

Maria Majchrzak, „Bądź pozdrowiona”
© 2024 Parafia Trójcy Świętej w Rudyszwałdzie . Powered by WordPress. Theme by Viva Themes.