Zaduszki


W miniony czwartek we wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych mieliśmy radość modlić się za bliskich nam zmarłych w wyjątkowej atmosferze. Wieczorne modlitwy w kościele ubogaciła m.in. oprawa świetlna, złożona ze zniczy i lampionów, muzyka oraz Apel Jasnogórski.

Przybliżając atmosferę tamtego wieczoru, pochylmy się nad słowami Św. Brauliona, biskupa Saragossy:
„Niechaj więc podniesie nas na duchu nadzieja zmartwychwstania, albowiem tych, których tutaj tracimy, tam zobaczymy na nowo; trzeba nam tylko mocno wierzyć w Chrystusa, to jest zachowywać Jego przykazania. Jako Wszechmogącemu łatwiej Mu zbudzić zmarłego niż nam pogrążonego we śnie. Ale kiedy tak oto rozprawiamy, nie wiadomo, dlaczego nam samym płyną łzy, a ducha wiary osłabia uczucie tęsknoty.”

Pages: 1 2

© 2024 Parafia Trójcy Świętej w Rudyszwałdzie . Powered by WordPress. Theme by Viva Themes.