Zmiana godzin Mszy Świętych w dni powszednie


Informujemy, że z dniem 7 października Msze Święte w dni powszednie będziemy rozpoczynać o godzinie 17:00. Zmiana obowiązuje w całym okresie jesienno-zimowym.

© 2020 . Powered by WordPress. Theme by Viva Themes.