Odpust zupełny za zmarłych


Wierni, którzy nawiedzą kościół, kaplicę publiczną lub półpubliczną w uroczystość Wszystkich Świętych, od południa i w dniu Wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych, mogą dostąpić odpustu zupełnego za zmarłych.

Można go uzyskać tylko jeden raz w ciągu dnia.

Warunki uzyskania odpustu:
– modlitwa Ojcze Nasz,
– Wierzę w Boga,
– dowolna modlitwa w intencjach Ojca Świętego,
– przystąpienie do sakramentu pokuty,
– przyjęcie Komunii Świętej.

Penitencjaria Apostolska, Enchiridion indulgentiarum (EI 29).

Wierni którzy nawiedzą cmentarz w dniach od 1 do 8 listopada i spełnią przepisane wyżej warunki, mogą także uzyskać każdego dnia odpust zupełny za zmarłych.

© 2020 . Powered by WordPress. Theme by Viva Themes.