Komunikat Ministerstwa Zdrowia


Zapoznajmy się z treścią komunikatu Ministra Zdrowia dotyczącego postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Lista oddziałów zakaźnych oraz ważne numery telefonów znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia. Informację można też uzyskać na infolinii NFZ – 800 190 590.


Nie zapominajmy o modlitwie za ludzi potrzebujących w tym czasie.

2_MODLITWA_KORONAWIRUS

© 2020 . Powered by WordPress. Theme by Viva Themes.