Informacja dla Parafian


Uwaga,
Drodzy Parafianie ze względu na pandemię koronawirusa i w trosce o zdrowie Parafian uprasza się wszystkich którzy mają gorączkę, kaszel lub katar, czują się źle, aby rozważyli czy powinni brać udział w nabożeństwach. Szczególnej rozwadze polecamy osoby starsze, dzieci i osoby osłabione. Osoby które nie będą uczestniczyć w nabożeństwach z tego powodu, niech łączą się w modlitwach za pośrednictwem Telewizji, Radia lub Internetu. Zgodnie z ogłoszeniem Episkopatu mają udzieloną dyspensę.

Dziękuję, ks. proboszcz Paweł Chlipała

© 2020 . Powered by WordPress. Theme by Viva Themes.