Odwiedziny Świętego Mikołaja


Święty Mikołaj znowu nie zapomniał o parafianach z Rudyszwałdu. Po mszy świętej w niedzielne przedpołudnie zawitał do kościoła pw. Trójcy Świętej, aby tam obdarować najmłodszych słodkimi upominkami. Nie pominął też Liturgicznej Służby Ołtarza i Dzieci Maryi. Wszystko to odbyło się z zachowaniem obowiązujących zasad sanitarnych.

Dziękujemy za okazaną dobroć, za serce. Bóg zapłać!

© 2022 . Powered by WordPress. Theme by Viva Themes.