Cud nad cudami… to naprawdę dzieje się


Kiedyś wino i chleb
Teraz Ciało i Krew
Możesz wierzyć lub nie
To naprawdę dzieje się (…)


brzmią słowa piosenki roratniej. Chociaż okres radosnego oczekiwania i adwentowej nadziei na przyjście Pana powoli znajduje swój finał, chciejmy we wzrastającej w nas radości nie zatracić najważniejszego – cudu Eucharystii.
Słowo, które stało się Ciałem 2000 lat temu, obecne jest dzisiaj w Eucharystii. Bądźmy uczestnikami tego cudu jak najczęściej.

Za przygotowanie i wspólną wędrówkę po „adwentowym szlaku” Bóg Zapłać!

© 2021 . Powered by WordPress. Theme by Viva Themes.