Środa Popielcowa


W kalendarzu liturgicznym rozpoczynamy czas postu, pokuty i modlitwy. Mając świadomość kruchości życia symbolicznie posypujemy głowy popiołem. Jednocześnie uznajemy naszą grzeszność i wyrażamy chęć poprawy.

Wielki Post to przestrzeń towarzyszenia Jezusowi w Jego drodze ku misterium śmierci i zmartwychwstania. Bądźmy z Jezusem, aby uczyć się od Niego. Aby kochać drugiego człowieka oraz odnajdywać w sobie siłę do niesienia codziennych krzyży.

Módlmy się, aby czas ten jak najlepiej przeżyć:
Panie, nasz Boże, daj nam przez święty post zacząć okres czterdziestodniowej pokuty, aby nasze wyrzeczenia umocniły nas do walki ze złym duchem (…) Amen.