Pan Zmartwychwstał. Alleluja!


Z okazji Świąt Wielkiej Nocy składam naszym Parafianom i Gościom najserdeczniejsze życzenia: niezwykłej radości, serc opromienionych blaskiem Zmartwychwstania. Cieszmy się życiem w obfitości i bądźmy Bogu wdzięczni za dar odkupienia. Niech wiara w zwycięstwo razem z Chrystusem nad grzechem, szatanem i śmiercią oraz nadzieja udziału w chwale z Nim czynią lepszym każdy dzień, napełniają serca miłością ku Bogu i ku ludziom.

Niech Zmartwychwstały Chrystus obdarza potrzebnymi łaskami i siłą w codziennym życiu.

Szczęść Boże!
ks. Paweł Chlipała
Proboszcz

© 2021 . Powered by WordPress. Theme by Viva Themes.