Duchu Święty, oświecaj mnie


Świętując zesłanie Ducha Świętego na lud boży, korzystajmy z łask jakie nam Pan Bóg przez Ducha Świętego daje. Niech pomocną będzie modlitwa:

Przyjdź, Duchu Święty,
Przemień nasze wewnętrzne napięcie
w święte odprężenie.
Przemień nasz niepokój w kojącą ciszę.
Przemień nasze zatroskanie
w spokojną ufność.
Przemień nasz lęk w nieugiętą wiarę.
Przemień naszą gorycz w słodycz Twej łaski.
Przemień mrok naszych serc
w delikatne światło.
Przemień naszą obojętność
w serdeczną życzliwość.
Przemień naszą noc
w Twoje światło.
Przemień zimę naszych dusz
w Twoją wiosnę.
Wyprostuj nasze krzywe drogi,
Wypełnij naszą pustkę,
Oczyść nas z pychy,
Pogłębij naszą pokorę,
Rozpal w nas miłość,
Zgaś w nas zmysłowość.
Spraw, abyśmy widzieli siebie,
jak Ty nas widzisz,
Abyśmy mogli poznać Ciebie
jak to obiecałeś
I byli szczęśliwi
według słowa Twego:
Błogosławieni czystego serca,
albowiem oni Boga oglądać będą.
Amen.

© 2021 . Powered by WordPress. Theme by Viva Themes.