Modlitwą uświęć każdą chwilę życia


W ostatnich dniach nasza parafia gościła siostrę Dolores ze Zgromadzenia Misyjnego Służebnic Ducha Świętego, która poprowadziła cykl rekolekcji wielkopostnych. Siostra wielokrotnie podkreśliła siłę jaką daje modlitwa, nawiązując m.in. do Psałterza Anielskiego i Modlitwy Różańcowej. Podzieliła się również z nami historią życia Świętych Kościoła, którym modlitwa pomogła przetrwać załamania, kryzysy, więzienie oraz nierzadko nawracała miliony dusz.

Będąc wdzięczni Siostrze Dolores za przykład żywej wiary, módlmy się za wszystkie siostry zakonne i kobiety konsekrowane, dziękując im za ich misję i odwagę. Prośmy jednocześnie Pana Boga o łaski potrzebne dla nich.

© 2024 Parafia Trójcy Świętej w Rudyszwałdzie . Powered by WordPress. Theme by Viva Themes.