Bierzmowanie młodzieży


Trzeciego czerwca w naszej parafii zgromadziła się młodzież z całej okolicy, prosząc – wraz ze swoimi najbliższymi – o udzielenie sakramentu namaszczenia Duchem Świętym. Ceremonii przewodniczył Ksiądz Biskup Rudolf Pierskała. We mszy udział wzięli także księża związani z przybyłymi. Młodzież z Chałupek, Krzyżanowic, Rudyszwałdu i Zabełkowa została namaszczona świętym olejem, stając się tym samym jeszcze bardziej związana z Chrystusem i Jego Kościołem.

Módlmy się za nowo bierzmowanych:
Boże, któryś pouczył serca wiernych światłem Ducha Świętego, daj nam w tymże Duchu poznać co jest prawe i pociechą Jego zawsze się radować. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

© 2024 Parafia Trójcy Świętej w Rudyszwałdzie . Powered by WordPress. Theme by Viva Themes.