Święto Przemienienia Pańskiego


Dzisiaj obchodzimy Święto Przemienienia Pana Jezusa na górze Tabor. Zostało ono ustanowione na pamiątkę dnia, w którym Jezus Chrystus ukazawszy się trzem apostołom: Piotrowi, Jakubowi i Janowi, przemienił się w ich obecności – ukazując tym samym swoją boską naturę. Apostołowie ujrzeli Jezusa w towarzystwie Mojżesza i Eliasza, rozmawiających o Jego męce. Spotkanie Chrystusa – w postaci boskiej – umacnia wiarę w Odkupiciela i daje nadzieję życia wiecznego dla każdego człowieka.

Niech świadomość istnienia Mesjasza i Jego wielkiego miłosierdzia będzie dla nas krzepiąca i pozwoli pogłębiać naszą wiarę.

© 2024 Parafia Trójcy Świętej w Rudyszwałdzie . Powered by WordPress. Theme by Viva Themes.