Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan


W czwartek 18 stycznia rozpoczynamy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Z tej okazji chciejmy pochylić myśli nad sytuacją naszych braci w wierze nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Niech świadectwa osób wyznających wiarę w Jezusa Chrystusa (dostępne chociażby w prasie, internecie, czy radiach katolickich) będą mobilizacją do gorliwej modlitwy za nasze wspólnoty parafialne. Niech ta modlitwa pomaga nam wszystkim w lepszym poznaniu Boga i zjednoczeniu w Nim.

Jednocześnie składamy serdeczne „Bóg zapłać” osobom, które przyjęły kapłana po kolędzie.
Szczęść Boże!

© 2024 Parafia Trójcy Świętej w Rudyszwałdzie . Powered by WordPress. Theme by Viva Themes.