Dyspensa Biskupa Opolskiego


Biskup opolski Andrzej Czaja udziela wszystkim diecezjanom oraz wiernym przebywającym na terenie diecezji opolskiej w dniu 31 maja 2024 r. (piątek w dawnej oktawie Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa) dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych.
Źródło: LINK

© 2024 Parafia Trójcy Świętej w Rudyszwałdzie . Powered by WordPress. Theme by Viva Themes.