Dziękujemy za zebrane plony ziemi


Dzisiaj o godzinie 11.00 podczas uroczystej Mszy Świętej dziękowaliśmy Bogu za tegoroczne dary ziemi oraz ciężką pracę rolników. Módlmy się, aby nigdy nie zabrakło nam chleba oraz za głodujących z powodu ubóstwa i wojny – aby nie zabrakło bliźnich, gotowych nieść im pomoc.

© 2024 Parafia Trójcy Świętej w Rudyszwałdzie . Powered by WordPress. Theme by Viva Themes.