Pamiętajmy o zmarłych


Wspominając w modlitwie naszych bliskich zmarłych, pamiętajmy o możliwości uzyskania i ofiarowania za nich odpustu zupełnego.

W dniach od 1 do 8 listopada wierni którzy pobożnie nawiedzą cmentarz i spełnią zwykłe warunki odpustu, mogą dostąpić odpustu zupełnego za zmarłych.

Można go uzyskać tylko jeden raz w ciągu dnia.

Warunki uzyskania odpustu:
– modlitwa Ojcze Nasz,
– Wierzę w Boga,
– dowolna modlitwa w intencjach Ojca Świętego,
– przystąpienie do sakramentu pokuty,
– przyjęcie Komunii Świętej.

Penitencjaria Apostolska, Enchiridion indulgentiarum (EI 29).

© 2023 Parafia Trójcy Świętej w Rudyszwałdzie . Powered by WordPress. Theme by Viva Themes.