wszystkie aktualności

Wspomnienie Św. Mikołaja, biskupa Miry

W piątek obchodziliśmy wspomnienie Świętego Mikołaja, biskupa Miry. Z tej okazji gościliśmy w naszym kościele parafialnym właśnie Św. Mikołaja. Po mszy roratniej, nawiązującej do kolejnych wspomnień z życia kard. Stefana Wyszyńskiego, nasz wyjątkowy gość wysłuchał piosenek i modlitw w wykonaniu najmłodszych. Obdarował także wszystkich zebranych słodkimi upominkami.Dziękujemy za wspólną modlitwę i okazaną dobroć. Bóg zapłać!

Adwent…czas oczekiwania, nawrócenia, nadziei

W odpowiedzi na głos: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego powracamy do konkretów adwentowych i rozważamy je w powiązaniu z postawą: nie odkładaj.1. Nie odkładaj codziennej lektury Pisma Świętego. Jeśli się uprzesz, zdołasz znaleźć na to czas. Zacznij od dziś! 2. Nie odkładaj częstego udziału w Eucharystii, pełnego udziału we Mszy Świętej (z Komunią Świętą) – może nawet codziennie. 3. Nie odkładaj sakramentu pokuty,

Powiększenie szeregów Liturgicznej Służby Ołtarza

W czwartek obchodziliśmy wspomnienie Świętego Tarsycjusza, patrona Liturgicznej Służby Ołtarza (LSO). W tym dniu do grona LSO dołączyło: – 9 ministrantów – 4 lektorów Nowo przyjętym życzymy wielu łask bożych, potrzebnych w owocnym pełnieniu służby. Szczęść Boże!

Wspomnienie wycieczki Ministrantów i Dzieci Maryi po sanktuariach krakowskich

16 listopada Liturgiczna Służba Ołtarza oraz Dzieci Maryi z naszej parafii wzięli udział w pielgrzymko – wycieczce po sanktuariach krakowskich. Modląc się o dobre przeżycie dnia – po porannej Mszy Świętej – grupa na czele z księdzem proboszczem, udała się do opactwa Cystersów w Krakowie – Mogile. Zgłębiając wiedzę historyczną – związaną z działalnością Zakonu Cystersów w tym regionie datowaną na początek XIII

Wspomnienie wizytacji duszpasterskiej

W dniach 2-3 listopada naszą Parafię spotkały wielka radość oraz zaszczyt. Gościliśmy bowiem ks. Biskupa Rudolfa Pierskałę. Ksiądz Biskup wygłosił Słowo Boże oraz udzielał błogosławieństwa wiernym. Spotkał się również z Różami Żywego Różańca, Liturgiczną Służbą Ołtarza, Mariankami, młodzieżą przygotowującą się do przyjęcia sakramentu bierzmowania oraz Radą Parafialną. Cieszymy się bardzo z tej wizyty. Księdzu Biskupowi życzymy, aby Duch Święty

Niedziela – 3 listopada

W niedzielę 3 listopada w kościele parafialnym ks. Biskup Rudolf Pierskała spotka się z wiernymi. Porządek spotkań:– 15.00 spotkanie z Różami Żywego Różańca, – 16.00 spotkanie kandydatów do bierzmowania – kl. VI, VII, VIII szkoły podstawowej i I klasa ponadpodstawowa, – 16.30 spotkanie LSO i Dzieci Maryi, – 17.00 spotkanie Rady Duszpasterskiej. Ze względu na spotkania z ks. Biskupem, Msza Święta w tym dniu

Błogosławieństwo Lourdzkie – 2 listopada

W dniu 2 listopada o godzinie 11.00 w naszym kościele sakramentu chorych z namaszczeniem i błogosławieństwem lourdzkim, udzielał będzie ksiądz Biskup Rudolf Pierskała. Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem udzielane będzie potrzebującym indywidualnie.Zapraszamy wszystkich chorych, prosząc jednocześnie ich najbliższych o pomoc w dotarciu na miejsce.

Odpust zupełny za zmarłych

Wierni, którzy nawiedzą kościół, kaplicę publiczną lub półpubliczną w uroczystość Wszystkich Świętych, od południa i w dniu Wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych, mogą dostąpić odpustu zupełnego za zmarłych. Można go uzyskać tylko jeden raz w ciągu dnia. Warunki uzyskania odpustu:– modlitwa Ojcze Nasz,– Wierzę w Boga, – dowolna modlitwa w intencjach Ojca Świętego, – przystąpienie do sakramentu pokuty, – przyjęcie Komunii Świętej. Penitencjaria

Zmiana godzin Mszy Świętych w dni powszednie

Informujemy, że z dniem 7 października Msze Święte w dni powszednie będziemy rozpoczynać o godzinie 17:00. Zmiana obowiązuje w całym okresie jesienno-zimowym.

Wspomnienie pielgrzymki parafialnej po ziemi sądeckiej

W dniach 20-22 września odbyła się parafialna pielgrzymka po sanktuariach maryjnych na ziemi sądeckiej. Opiekunem duchowym pielgrzymki był nasz proboszcz ks. Paweł Chlipała. W drodze na Sądecczyznę odwiedziliśmy również Kraków: Sanktuarium Krzyża w Opactwie Cystersów w Mogile, Kościół pw. Matki Bożej Częstochowskiej i kościół pw. Matki Bożej Królowej Polski tzw. Arka Pana. W Szczawie, rodzinnej miejscowości naszego ks. Proboszcza, odprawiliśmy Mszę

© 2024 Parafia Trójcy Świętej w Rudyszwałdzie . Powered by WordPress. Theme by Viva Themes.