wszystkie aktualności

100. rocznica urodzin Jana Pawła II

Zapraszamy do lektury listu Prezydium Konferencji Episkopatu Polski z okazji 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II.

Zmiany dotyczące obowiązujących obostrzeń

Zgodnie z najnowszym Dekretem Biskupa Opolskiego z dniem dzisiejszym tj. 17 maja postanawia się: 1) W naszym kościele mogą znajdować się wewnątrz 34 osoby (bez posługujących i kapłana). Pozostali wierni mogą uczestniczyć na zewnątrz z zachowaniem zasady dystansowania się. Bardzo prosimy o przestrzeganie tej zasady. 2) Wszyscy ministranci podejmują służbę wg zasad ustalonych przed epidemią. 3) Wszyscy wierni muszą zasłaniać usta i nos

14 maja modlitwa o ustanie epidemii

Z inicjatywy Ojca Świętego Franciszka Papieska Rada ds. Dialogu Międzyreligijnego skierowała do Przewodniczących Episkopatów całego świata prośbę, aby czwartek 14 maja br. uczynić dniem modlitwy, postu i dzieł miłosierdzia w intencji powstrzymania epidemii koronawirusa. Do modlitwy w podanej intencji włączą się również – zgodnie z własną wiarą i tradycją – przedstawiciele różnych religii, aby w ten sposób zjednoczyć całą ludzkość we wspólnym

Zaprzestanie transmisji internetowych mszy św. i nabożeństw

Od dzisiejszej niedzieli Parafia Rudyszwałd zaprzestaje transmisji internetowych mszy świętych i nabożeństw.Zapraszamy do uczestnictwa na żywo – w naszej świątyni. W związku ze stanem epidemii, prosimy o stosowanie się do zaleceń służb sanitarnych. strona główna

Gazetka parafialna

Wydano kolejny numer gazetki parafialnej Naszo Parafija.Zapraszamy do lektury.

Ogłoszenia na drugą Niedzielę Wielkanocy

Pożegnanie śp. ks. prałata Adama Igielskiego

Do wieczności odszedł ks. prałat Adam Igielski ur. 4.07.1929 r. w Tuchowie. Wyświecony na kapłana 21.06.1954 r. w Opolu. Proboszcz Parafii w Rudyszwałdzie od 29.08.1992 r. do 19.08.2004 r. Symboliczne pożegnanie Księdza miało miejsce w środę 15 kwietnia. Doczesne szczątki złożono na parafialnym cmentarzu. Módlmy się o wieczny odpoczynek dla Niego.Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, kapłan Adam, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym

Gazetka parafialna

Wydano kolejny numer gazetki parafialnej Naszo Parafija.Zapraszamy do lektury.

Chrystus prawdziwie Zmartwychwstał! Alleluja!

Niech ta wiara krzepi nas i pozwoli radośnie obchodzić uroczystą pamiątkę zmartwychwstania, niech jednoczy Wasze serca przy prawdzie Chrystusowej – drodzy Parafianie. Życzę aby w rodzinnym przeżywaniu tego błogosławionego świętego czasu, stanął pośrodku Was Zmartwychwstały Chrystus i wlał w Wasze serca miłość, wiarę, nadzieję i optymizm na lepsze jutro. Życzę Wam wzajemnej miłości i poszanowania. Życzę ewangelicznej radości.

Błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny

© 2021 . Powered by WordPress. Theme by Viva Themes.