Bierzmowanie


Gdy jednak przyjdzie Paraklet, którego Ja Wam poślę od Ojca, Duch prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o Mnie (J 14,26)

Bierzmowanie jest sakramentem umocnienia w wierze darami Ducha Świętego. Dzięki niemu otrzymujemy:

  • dar mądrości, byśmy poznali i umiłowali Prawdę wiekuistą, Boga,
  • dar rozumu, byśmy na ile umysł może pojąć zrozumieli prawdy wiary,
  • dar umiejętności, byśmy patrząc na świat dostrzegali w nim boskie dzieła i abyśmy nie łudzili się, że rzeczy stworzone mogą zaspokoić wszystkie nasze pragnienia,
  • dar rady, byśmy w chwilach trudnych wiedzieli jak postąpić,
  • dar męstwa, byśmy odważnie kroczyli za Bogiem w czasie szczególnych trudności i pokus,
  • dar pobożności, byśmy chętnie obcowali na modlitwie i widzieli Boga w ludziach nas otaczających,
  • dar bojaźni Bożej, byśmy lękali się grzechu, który Boga obraża.
źródło: https://www.americamagazine.org/sites/default/files/main_image/marchal-20131202cnsbr2852.jpg

Boże, któryś pouczył serca wiernych światłem Ducha Świętego, daj nam w tymże Duchu poznać co jest prawe i pociechą Jego zawsze się radować. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

© 2024 Parafia Trójcy Świętej w Rudyszwałdzie . Powered by WordPress. Theme by Viva Themes.