Sakramenty


(…) Są widzialnymi znakami niewidzialnej łaski (…), są źródłem życia dla Kościoła, a w jego rękach narzędziami nawrócenia do Boga i pojednania między ludźmi (…)

Jan Paweł II, adhortacja apostolska „Reconciliatio et paenitentia”,
Watykan, 2 grudnia 1984 r.

© 2024 Parafia Trójcy Świętej w Rudyszwałdzie . Powered by WordPress. Theme by Viva Themes.