Kapłani


ks. Paweł Chlipała
Proboszcz parafii

Paweł Chlipała  ur. 20.03.1969 roku w Szczawie (diecezja tarnowska), wyświęcony na kapłana 13.05.1995 roku w Krakowie. Pracował w parafiach:
– 1995 – 2007 wikariusz w parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Krakowie
– 2007 – 2013 proboszcz parafii
– 2013 – 2014 wikariusz w parafii św. Dominika w Nysie
– 2014 – 2018 wikariusz w parafii św. Bartłomieja w Głogówku
– 12.2018 – teraz proboszcz parafii Trójcy Św. w Rudyszwałdzie


Kapłani posługujący w parafii

Ks. Piotr Figurniak ur. 20.02.1966r. w Zębowicach, wyświęcony 19.06.1993r. w Opolu. Służył ponad 14 lat parafii w Rudyszałdzie. Zmarł w 26 roku posługi kapłańskiej 24.09.2018 roku. Pochowany 27.09.2018r. przy kościele pw. Wszystkich Świętych w Lasowicach Wielkich.

Adam Igielski ur. 4.07.1929r. w Tuchowie wyświecony na kapłana 21.06.1954r. w Opolu. Pracował w Rudyszwałdzie od 29.08.1992 do 19.08.2004 roku.  08.04.1997r. został podniesiony do godności Prałata. Tytuły honorowe: kapelan Jego Świątobliwości (21.11.1996), radca duchowny (06.06.1992), dziekan honorowy (17.12.1982). Od 19.08.2004 roku kapłan emeryt. Zmarł 12.04.2020r. Pochowany na cmentarzu w Rudyszwałdzie.

Ryszard Serafin – ur. 16.08.1940r. w Kostopolu, wyświęcony na kapłana 28.06.1964r. pracował w Rudyszwałdzie od 3.06.1988r. do sierpnia 1992r. Później został przyjęty do Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela jako nowicjusz. Następnie parę miesięcy spędził na górce w Lubaszowej, skąd później wyjechał na misje do Londynu (Anglia).

Franciszek Moszyński – ur. w Panowicach (woj. Tarnopol) 11.03.1929r. wyświęcony na kapłana 21.06.1953r. na Górze Św. Anny. Pracował w Rudyszwałdzie od 22.05.1958r. do 24.05.1988r. zmarł 24.05.1988r., pochowany w Rudyszwałdzie.

Jan Niedzielski – ur. 27.02.1917r. w Erle (Francja), wyświęcony na kapłana 12.07.1947r. pracował w Rudyszwałdzie od 3.07.1954r. do 22.05.1958r., zmarł 26.03.1975r. w Kopienicy-Lubiu.

Stanisław Górka – ur. 8.05.1911r. w Ostropie, wyświęcony na kapłana 5.04.1936r. pracował w Rudyszwałdzie od 12.07.1946r. do 10.07.1954r.

Albert Himmel – ur.6.08.1889r. w Gościęcinie, wyświęcony na kapłana 18.06.1914r., pracował w Rudyszwałdzie od 21.11.1931r. do 12.07.1946r., zmarł 13.10.1951r. w Flachstockheim, pochowany w Bad Salzgitter.

Karol Berg – ur.18.10.1861r. w Samborowicach, wyświecony na kapłana 23.06.1891r., pracował w Rudyszwałdzie od 9.09.1897r. do 21.11.1931r., zmarł 1945r. w Samborowicach.

Powołania kapłańskie z parafii

Ojciec SVD Jan Koczy– urodzony w Raciborzu w 1967 roku. Swoje dzieciństwo spędził w  Rudyszwałdzie aż do wyświęcenia, które miało miejsce 29.05.1994r. Misjonarz Werbista Zgromadzenia Słowa Bożego. W lutym 1997 roku wyjechał do pracy misyjnej do Ekwadoru, gdzie był kolejno wikarym w Parafii św. Brata Michała w Guasmo, proboszczem sąsiedniej parafii „Słowa Bożego” a następnie proboszczem w mieście Ventanas. Założyciel fundacji im. „Św. Józefa Freinademetza SVD – Fu Shen Fu”.

© 2024 Parafia Trójcy Świętej w Rudyszwałdzie . Powered by WordPress. Theme by Viva Themes.