O parafii


Kościoł pod wezwaniem Trójcy Świętej został wzniesiony w latach 1935-36 w miejscu rozebranego kościoła św. Jerzego. Konsekracji świątyni dokonał ks. kardynał Adolf Bertram w dniu 8 listopada 1936 r. Nowo wymurowany kościoł łączył styl gotycki z elementami neobaroku. Ten jednonawowy obiekt z niewyodrębionym prezbiterium otrzymał wieżę wtopioną w korpus, występującą ryzalitowo z portalem zwieńczonym wimpergą. Wystrój kościoła stanowiły elementy pochodzące z około połowy XIX wieku, mające cechy baroko-klasyczne, które zostały przeniesione ze starego, drewnianego kościoła. Były to m.in.: chrzcielnica, zabytkowe figury św. Katarzyny i św. Barbary, dwa boczne ołtarze oraz ołtarz główny, który w kwietniu 1945 r. został zniszczony. W latach 1959-61 parafianie ufundowali nowe ławki, nadstawę ołtarza głównego, a także ambonę i balustradę w prezbiterium. Obecny wygląd kościoła przedstawiają zamieszczone fotografie.

© 2024 Parafia Trójcy Świętej w Rudyszwałdzie . Powered by WordPress. Theme by Viva Themes.