Małżeństwo


A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem (Mt 19,6)

Małżeństwo zostało ustanowione już przez samego Boga, kiedy to stworzył mężczyznę i kobietę na swój obraz i powołał ich do wzajemnej miłości. Harmonijna miłość i równość małżonków została jednak popsuta przez grzech.

Bóg, chcąc pomóc człowiekowi, tę odwieczną instytucję podniósł do godności sakramentu.
Zawierając sakramentalne małżeństwo, Duch Święty uświęca małżonków do tego, aby mogli służyć i pomagać sobie wzajemnie w dążeniu do świętości. Uświęca on także do tego, aby z odwagą otworzyć się na dar życia, przyjmując i wychowując dane im potomstwo.

Zgodnie z nauczaniem Jana Pawła II miłość pomiędzy mężczyzną i kobietą w małżeństwie (…) miłość pomiędzy członkami tej samej rodziny — pomiędzy rodzicami i dziećmi, pomiędzy braćmi i siostrami, pomiędzy krewnymi i domownikami — jest ożywiana i podtrzymywana przez wewnętrzny, nieustający dynamizm, prowadzący rodzinę do coraz głębszej i mocniejszej komunii, która jest fundamentem i zasadą wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej (Enc. Redemptor Hominis, 10: AAS 71 (1979), 274.)

Niech w podtrzymywaniu tego dynamizmu pomoże wstawiennictwo Maryi, Matki Pięknej Miłości. Niech będzie pomocą w codziennej wędrówce małżonków i rodzin ku jedności z Bogiem.

Matko pięknej miłości, naucz nas pięknie kochać. Święta Rodzicielko Boża i Matko nasza, Maryjo! Przynosimy Ci naszą ubożuchną, budzącą się miłość. Wejrzyj na nią Twoim dobrym spojrzeniem, naucz nas pięknie kochać.

Ty, która cała byłaś miłością, otwórz i nasze serca. Spraw, abyśmy nie samych siebie egoistycznie kochali w najdroższym człowieku, ale jemu służyli prawdziwie ofiarną miłością. Niech nasza miłość zbliża nas do Boga i rozszerza na potrzeby braci. Niech nas ochroni od zła i przynagla do pracy nad sobą. Niech nas uzdolni do daru miłości, jaki pragniemy z siebie złożyć ukochanemu przez nas człowiekowi.

Nie dopuść Matko, żeby to, co się pomiędzy nami tak cudownie zaczęło, kiedykolwiek zmarniało przez naszą głupotę czy egoizm. Naucz nas odnajdywać się w Chrystusie i czerpać naszą miłość z pełni Jego serca. Amen.

© 2024 Parafia Trójcy Świętej w Rudyszwałdzie . Powered by WordPress. Theme by Viva Themes.