Pokuta i pojednanie


Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię (Mk 1,15)

Pokuta oznacza wewnętrzną przemianę, nawrócenie. To zmiana naszego sposobu myślenia, to nasze dążenia do tego aby stawać się lepszym człowiekiem. Pojednanie zaś następuje za pośrednictwem Kościoła przez posługę kapłana. Zanim poprosimy Boga o przebaczenie, musimy wzajemnie przebaczyć sobie swoje grzechy i przewinienia. Do owocnego przeżycia sakramentu pokuty przygotujmy się poprzez skruchę serca i uświadomienie sobie jak bardzo nasze grzechy oddalają nas od Boga. Następnie uznajmy nasze słabości i zaniedbania wypowiadając je przed kratami konfesjonału.

Gdy kapłan daje nam rozgrzeszenie, sam Bóg przyjmuje nas z powrotem do swojej owczarni a Duch Święty uświęca, abyśmy przyoblekli się w nowego człowieka. Wstając z klęcznika pamiętajmy, że mamy teraz poprzez modlitwę i dzięki uczynkom kolejną szansę na stawanie się lepszym.

Boże, dziękuję Ci za Twoje wielkie miłosierdzie. Proszę umocnij mnie i dodaj sił, abym się poprawił. Amen.

© 2024 Parafia Trójcy Świętej w Rudyszwałdzie . Powered by WordPress. Theme by Viva Themes.