Kapłaństwo


A kto by chciał mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś mi służy, uczci go mój ojciec (J 12,26)

Jak podkreśla papież Franciszek, księża są znakiem i narzędziem spotkania ludzi z Bogiem. To spotkanie dokonuje się poprzez głoszenie dobrej nowiny i udzielanie sakramentów świętych. „Jesteśmy narzędziem, jeśli ludzie naprawdę spotykają się z Bogiem miłosiernym. Naszym zadaniem jest sprawienie, aby się spotkali, aby odnaleźli się twarzą w twarz (…)”.
Podczas spotkania z uczestnikami watykańskiej konferencji z okazji 50-lecia uchwalenia dwóch soborowych dekretów: o życiu i misji kapłana Presbyterorum ordinis oraz o formacji kapłańskiej Optatam totius, słyszymy przesłanie Ojca Świętego do kapłanów: „Nie jesteśmy kapłanami dla nas samych, a nasze uświęcenie jest bezpośrednio związane z uświęceniem naszego ludu, nasze namaszczenie jest jego namaszczeniem. Uświadamianie sobie i przypominanie, że dla ludu zostaliśmy ustanowieni, dla świętego ludu Bożego, pomaga księżom, aby nie myśleli o sobie, by byli autorytetami, ale nie despotami, by byli stanowczy, ale nie bezwzględni, radośni, ale nie powierzchowni, a zatem, by byli pasterzami, a nie urzędnikami”

Nie należy zapominać o modlitwie za kapłanów, aby „stawali się kapłanami coraz bardziej zdolnymi do otrzymywania i dawania miłosierdzia”.

Boże, Ty chcesz aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. Spójrz jak wielkie jest żniwo, poślij Twych robotników, by Ewangelia dotarła do wszystkich i by Twój lud szedł drogą miłości do zbawienia. Przez Chrystusa, Pana Naszego. Amen.

© 2024 Parafia Trójcy Świętej w Rudyszwałdzie . Powered by WordPress. Theme by Viva Themes.