Chrzest Święty


Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha nie może wejść do Królestwa Bożego (J 3,5)

Sakrament Chrztu Świętego jest pierwszym i zarazem fundamentalnym sakramentem. Po pierwsze sakrament ten oczyszcza z grzechu (również pierworodnego), a po drugie włącza do wspólnoty Kościoła. Owo włączenie do wspólnoty (rodziny parafialnej) zwykle odbywa się podczas uroczystej Mszy świętej.

Pięknymi symbolami tego wydarzenia są: woda, która oczyszcza i podtrzymuje życie; krzyż święty, który wskazuje nam naszego zbawiciela i Jego ofiarę; biała szata, która jest symbolem nowego stworzenia oraz godności dzieci Bożych a także zapalona świeca, jako światło Chrystusa, które należy w życiu podtrzymywać.

Boże, spraw, abym zawsze był żywym członkiem Kościoła i wraz ze wszystkimi chrześcijanami trwał w jedności wiary i dawał jej świadectwo swoim życiem. Amen.

© 2024 Parafia Trójcy Świętej w Rudyszwałdzie . Powered by WordPress. Theme by Viva Themes.