Namaszczenie chorych


Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie (…) (Jk 5, 14-15)

Sakramentu namaszczenia chorych udziela się chorym na duszy i na ciele, aby dzięki łaskom Ducha Świętego umocnić w nich ufność Bogu oraz uzbroić przeciw pokusom szatana i trwodze śmierci. Jest on dla chorego pomocą w znoszeniu dolegliwości choroby, a także w jej przezwyciężaniu i odzyskiwaniu zdrowia. Co ważne sakrament ten można powtarzać oraz można go przyjmować nie tylko w przypadku zagrożenia życia. Namaszczenie chorych może zostać udzielone m.in.:

  • przed trudną operacją,
  • w podeszłym wieku, gdy opuszczają nas siły do niesienia krzyża,
  • w sytuacji, gdy potrzebujemy uzdrowienia duchowego naszych ludzkich zranień.

Cierpienie, ból, niepowodzenie to są pocałunki Jezusa, to znaki, że już jesteś tak blisko Jezusa na krzyżu, że może Cię pocałować.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Boże, proszę Cię abyś umacniał mnie w chorobie, żebym dzięki Twojej pomocy mógł ją cierpliwie znosić. Pomóż mi ofiarować wszystkie moje cierpienia w intencji zbawienia mojej duszy i dusz moich bliskich. Amen.

© 2024 Parafia Trójcy Świętej w Rudyszwałdzie . Powered by WordPress. Theme by Viva Themes.